Specialistische, snelle, ervaren en persoonlijke zorg

Vanaf heden is Carnegie Clinics normaal geopend voor alle consulten en behandelingen bij de KNO-artsen. Hoortesten zijn altijd direct in combinatie met het consult, op dezelfde dag,  bij de KNO-arts.

WIJ HEBBEN GÉÉN WACHTLIJSTEN (ook niet voor hoortesten).

U kunt ook een afspraak maken bij de Longarts. Dit zal in eerste instantie een telefonische afspraak zijn waarin u samen met de Longarts bespreekt of en wanneer u langs komt.

Voor alle consulten en verwijzingen via de huisarts dient u wel altijd eerst telefonisch contact met ons op te nemen (070-2228010): wij hebben géén inloop-spreekuur meer.

Wij hanteren alle, door het RIVM vereiste, voorzorgsmaatregelen. Daarnaast plannen wij uw afspraak zo in dat u niet of zo min mogelijk in contact komt met andere patienten: wij streven ernaar dat er maar 1 patient in de wachtkamer zit.

Wanneer u uw afspraak telefonisch (070-2228010) maakt zullen wij u enkele COVID-vragen stellen, deze vragen worden herhaald bij uw bezoek en uw temperatuur wordt gemeten.

Uiteraard blijven wij ook beschikbaar voor telefonische consulten en al uw vragen.

Bij Carnegie Clinics kunt u terecht voor keel-, neus- en oorklachten in de meest brede zin van het woord. Wij bieden u een laagdrempelige, kwalitatief hoogwaardige medisch- specialistische KNO-heelkundige zorg na verwijzing door de huisarts, logopedist of andere medisch specialisten.

Hieronder vindt u een aantal veelvoorkomende klachten waarvoor u bij ons terecht kunt. Een volledig overzicht vindt u in de sectie “Behandeling”.

  • Gehoorproblemen en oorsuizen
  • Ooronsteking
  • Neus- en bijholteproblemen
  • Allergie
  • Stem- en spraakproblemen
  • Heesheid
  • Keelproblemen
  • Slikstoornissen
  • Snurken en apneu
  • Duizeligheid en vertigo

For expats & international clients

Carnegie Clinics is a private clinic which provides optimal Ear-, Nose- and Throat care by two senior Ear-, Nose- and Throat surgeons. Please have a look at our Expats section for more information in English.

In het nieuws

Dr. Leversteijn was te gast in de oudejaarsshow van De Wereld Draait Door (vanaf 22:08) om toelichting te geven op een eerder succesvol optreden in het TV-programma Kassa.

Hieronder vertelt Dr. Leversteijn over apneu bij Omroep MAX:

In 2015 ontving Dr. Leversteijn van de ApneuVereniging de Gouden Ballon voor zijn bijzondere betekenis voor diagnose en behandeling van slaapapneu:

Contact

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag:
08:30 – 12:00
13:00 – 16:30

Van 12.00 tot 13.00 uur en na 16.30 uur zijn we op hetzelfde nummer (doorgeschakeld) bereikbaar voor spoedgevallen.